Verruiming regelgeving bij herregistratie vanwege COVID-19

Het College Geneeskundig Specialismen (CGS) heeft de regelingen rond herregistratie en opleiding van maart dit jaar verruimd: Dit deed het CGS na een uitgebreide consultatieronde onder geneeskundige beroepsorganisaties en in afstemming met de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) en het federatiebestuur KNMG. Het CGS heeft zijn besluit ter instemming voorgelegd aan de Minister voor Medische Zorg. Het besluit geldt na haar instemming met terugwerkende kracht vanaf 1 … Lees meer

Tegemoetkoming herregistratie-eisen in tijden van corona

Vanwege de coronacrisis heeft de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) een regeling getroffen voor herregistratie. Alle specialisten en profielartsen behouden dit jaar hun registratie in de registers van de RGS zodat artsen inzetbaar blijven. Daarnaast krijgen zij die zich in de periode van 1 maart 2020 tot 1 januari 2021 moeten herregistreren een tegemoetkoming in de … Lees meer

Instemming minister verruiming herregistratie-eisen huisartsen

De minister van VWS heeft ingestemd met de wijzigingen in het specifieke Besluit huisartsgeneeskunde van 11 december 2019. De wijzigingen hebben onder andere betrekking op de werkzaamheden in de huisartsenpraktijk gecombineerd met werkzaamheden in de algemene medische zorg voor bijzondere groepen. Deze wijzigingen gaan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 in. Uit het vastgestelde … Lees meer

Herregistratie en ‘bijzondere groepen’

In de H&W-editie van maart 2020 staat een artikel over aangepaste herregistratie-eisen die zorg voor bijzondere groepen meeneemt: Asielzoekerszorg telde al mee voor herregistratie als huisarts. Het voorstel is om ook straatdokterswerk te laten meetellen en om de verplichte uren voor alle bijzondere groepen te verminderen. Dit kan juist meer huisartsenzorg voor bijzondere groepen opleveren. … Lees meer

Meer ruimte om te voldoen aan herregistratie-eisen huisartsen

Het Kaderbesluit College Geneeskundig Specialismen (CGS) is op 1 januari 2020 in werking getreden voor alle geneeskundig specialisten. In het specifieke Besluit huisartsgeneeskunde gaan ook enkele herregistratie-eisen veranderen, waarmee de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nog moet instemmen. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) hebben in samenwerking met … Lees meer

Pop-upcafé Herregistratie RGS

Medisch Contact (maart 2019): Waarnemende huisartsen ervaren de herregistratie-eisen vaak als extra belasting. Maar tijdens het pop-upcafé waar de RGS en het NHG uitleg en handvatten geven, slaat de stemming om van ergernis naar begrip. ‘De patiënt moet erop kunnen vertrouwen dat er een bekwame huisarts tegenover hem zit.’ Is visitatie en ‘Individueel functioneren huisarts’ nou … Lees meer