Voor waarnemers

Ook voor waarnemend huisartsen is deelname aan Evaluatie individueel functioneren (visitatieprogramma) een van de herregistratie-eisen.  

Voor waarnemend huisartsen kan het lastiger zijn om collega’s en patiënten te benaderen voor feedback omdat ze geen ‘vaste plek’ hebben. We adviseren waarnemend huisartsen om na te gaan wat een goede periode is om deel te nemen aan het visitatieprogramma. Bijvoorbeeld wanneer u voor een langere termijn in een praktijk waarneemt. U kunt op elk moment in uw periode van herregistratie starten met uw visitatie. Vul hiervoor het aanmeldformulier in. 

Feedback van patiënten

Een belangrijk onderdeel van de visitatie is het verkrijgen van informatie van patiënten over uw functioneren. Benader ongeveer 40 patiënten voor het verkrijgen van voldoende representatieve feedback. Minimaal 25 ingevulde patiënten vragenlijsten zijn vereist om het visitatieprogramma verder te kunnen doorlopen.  

U kunt verspreid over een aantal maanden patiënten benaderen. Dit mogen patiënten zijn uit meerdere praktijken of huisartsenposten waar u werkzaam bent (geweest). Dit hoeft niet op één moment, maar kan verspreid plaatsvinden. 

De patiëntenvragenlijst is in samenwerking met LHV-Wadi geactualiseerd en geschikt gemaakt voor waarnemend huisartsen. De vragen gaan over uw werk als huisarts en niet over de huisartsenpraktijk. Het gaat bijvoorbeeld over communicatie met de patiënt, medisch handelen en het geven van informatie en advies. De patiënt kan de vragenlijst dus ook invullen na één bezoek aan de huisarts. 

Feedback van collega’s 

Nodig 8 tot 10 collega’s uit voor het invullen van de vragenlijst voor collega’s. Minimaal 4 ingevulde competentievragenlijsten van collega’s zijn vereist om het visitatieprogramma te kunnen doorlopen. Belangrijk is dat u een afweging maakt welke collega’s u zo goed mogelijk feedback kunnen geven over de door u verleende patiëntenzorg. Bij voorkeur zitten daarbij: 

  • huisartsen 
  • doktersassistenten 
  • praktijkondersteuners 
  • (medische) professionals uit andere disciplines (zoals een fysiotherapeut, psycholoog, medisch specialist of apotheker)

Als het lastig is om deze collega’s te raadplegen, probeer dan een samenstelling te kiezen die zo veel mogelijk op bovenstaande opsomming lijkt. Bijvoorbeeld collega waarnemers uit de praktijken waar u werkzaam bent, de huisartsenpost, collega’s uit uw intervisie groep en/of HAP assistenten.