Praktische informatie

Tijdsbesteding & kosten

Gemiddeld kost het doorlopen van het visitatieprogramma enkele weken tot 6 maanden. Tijdens die periode bent u er gemiddeld in totaal 6 uur mee bezig. U kunt op elk moment in uw periode van herregistratie (5 jaar) starten. We adviseren om het visitatietraject een half jaar voor herregistratie te starten. Lees meer over tijdsbesteding en kosten. 


Voor waarnemers

Ook voor waarnemend huisartsen is deelname aan Evaluatie individueel functioneren (visitatieprogramma) een van de herregistratie-eisen. Lees de informatie voor waarnemers.


Herregistratie-eisen

In het kaderbesluit van de KNMG (Kaderbesluit CGS 2019) is vastgelegd dat alle geneeskundig specialisten voor hun herregistratie moeten deelnemen aan onder andere ‘Evaluatie individueel functioneren’ (EIF).  In 2015 besloten de LHV en het NHG dat het visitatieprogramma facultatief is voor huisartsen die in een gecertificeerde praktijk werken. Lees meer over de herregistratie-eis & praktijkcertifcering. 


Gespreksleiders

Een gespreksleider voert resultaatgerichte visitatiegesprekken van ongeveer 1 uur. Lees meer over de rol van de gespreksleider bij de visitatie en hoe u een gespreksleider benadert. 


Werkzaam in het buitenland

Bent u werkzaam als huisarts in het buitenland? Neem dan contact op met Bureau Visitatie Huisartsen via info@mijnvisitatie.nl en informeer naar de mogelijkheden om deel te nemen aan Evaluatie Individueel Functioneren (EIF).