Gespreksleiders

Na aanmelding voor het visitatieprogramma kunt u zelf via de besloten HAweb groep Visitatie een gespreksleider visitatie benaderen. In deze groep vindt u een overzicht van alle opgeleide en erkende gespreksleiders per provincie.

Een groot deel van deze gespreksleiders is zelf praktiserend huisarts of huisarts geweest en heeft zich toegelegd op ondersteuning & coaching (Coaches voor medici of huisartsopleiding). U benadert op basis van de daar getoonde profielen van de gespreksleiders een gespreksleider. U kunt ook gespreksleiders buiten de regio benaderen. Belangrijke overwegingen zijn onder andere de reistijd en het waarborgen van de professionele afstand.

Rol van gespreksleider visitatie  

Gespreksleiders beschikken over belangrijke competenties en vaardigheden gericht op individuele begeleiding. Zij hebben een coachende functie en begeleiden u bij het professioneel functioneren.

Zij zijn onafhankelijk en geven geen waardeoordeel. De visitatie heeft namelijk een educatief doel. De gespreksleider geeft geen beoordeling over het functioneren van de huisarts. Uit de ervaringen blijkt dat het visitatiegesprek wordt gewaardeerd; een uur lang onverdeelde en deskundige aandacht.

Verloop visitatiegesprek  

U kiest zelf een gespreksleider visitatie. De gespreksleider krijgt, na akkoord van u, toegang tot de gegevens in Visitatie Online. Naast uzelf, ziet alleen de gespreksleider visitatie deze informatie. Tijdens het visitatiegesprek bespreekt u samen de resultaten. U reflecteert op feedback van collega’s en patiënten over uw persoonlijk functioneren.

De gespreksleider bespreekt de opvallende overeenkomsten en verschillen en benoemt samen met u de ontwikkelingsdoelen. Daarnaast schrijft u 1 tot 3 sterke punten op, gebruik hiervoor het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Dit format is beschikbaar in Visitatie Online (VOL). De gespreksleider stimuleert u ook om te reflecteren. Vervolgens trekken jullie conclusies en bepalen jullie welke ontwikkelstappen u verder wilt zetten. De gespreksleider bewaakt dat dit een realistisch en haalbaar persoonlijk plan is.

Afspraken en vergoeding gespreksleider voor begeleiding visitatie  

Samen maken jullie afspraken over de beschikbaarheid, tijdsinvestering, vergoeding en locatie van het visitatiegesprek. De voorbereiding en analyse door de gespreksleider, het voeren van het gesprek en de verslaglegging van een visitatiegesprek duurt ongeveer 4 uur. Over het uurtarief, eventuele reiskosten- en reistijdvergoeding en de tijdsinvestering maken de huisarts en gespreksleider gezamenlijk afspraken. U betaalt de erkende gespreksleider rechtstreeks voor deze geleverde diensten. De gespreksleider is niet in dienst bij het NHG, maar werkt zelfstandig en factureert dus zelf. De gespreksleider bepaalt zelf de hoogte van de kosten op basis van zijn tijdsinvestering en het uurtarief. Het Bureau Visitatie Huisartsen heeft geen rol hierin.  

Eventueel kunnen jullie een overeenkomst opstellen waarin voorwaarden, uitvoering, tijdsinvestering en vergoeding worden vastgelegd. De gespreksleider beschikt over voorbeelden van deze overeenkomsten. 

Kwaliteitsborging gespreksleiders visitatie  

Om te titel van ‘gespreksleider’ te behouden dient de opgeleide gespreksleider visitatie aan een aantal herregistratie-eisen te voldoen. Deze eisen zijn onder andere gericht op ervaring (aantal begeleide visitatie), het volgen van relevante nascholingen en/of intervisies en het overleggen van positieve evaluaties. Het NHG streeft ernaar om op deze wijze de kwaliteit van de gespreksleiders visitatie te bewaken en te bevorderen.

Bureau Visitatie Huisartsen van het NHG houdt het overzicht van erkende gespreksleiders visitatie bij in de HAweb groep Visitatie.

Gespreksleider visitatie worden? 

Kandidaten die geïnteresseerd zijn in deze functie en voldoen aan het profiel van gespreksleider visitatie (PDF) kunnen een basistraining Gespreksleider Visitatie volgen. Voor meer informatie over deze training kunt u mailen naar info@mijnvisitatie.nl