Herregistratie-eisen & praktijkcertificering

Deelname visitatieprogramma of praktijkcertificering  

In het kaderbesluit van de KNMG (Kaderbesluit CGS 2019) is vastgelegd dat alle geneeskundig specialisten voor hun herregistratie moeten deelnemen aan o.a. Evaluatie individueel functioneren (EIF). Door het NHG is hiervoor het visitatieprogramma voor huisartsen ontwikkeld gericht op het individueel functioneren.  

Facultatief voor huisartsen in gecertificeerde praktijk

In maart 2015 is door de LHV en het NHG besloten dat deelname aan het visitatieprogramma facultatief is voor huisartsen die in een gecertificeerde praktijk werken. Aan de herregistratie-eis “Evaluatie individueel functioneren” voldoen zowel het visitatieprogramma (gericht op het individueel functioneren) als deelname aan een erkende praktijkaccreditering/certificering. Dit was een tijdelijke overgangsregeling. Begin 2023 hebben NHG en LHV besloten om deze regeling definitief te maken, ook voor huisartsen met herregistratie datum op of na 1 januari 2024.

Bij de aanvraag tot herregistratie dient u aan te tonen dat u in de referteperiode (5 jaar) voorafgaand aan de datum van herregistratie:  

  1. deelgenomen heeft aan het visitatieprogramma (gericht op het individueel functioneren) zoals aangeboden door de wetenschappelijke vereniging of  
  1. aantoonbaar deelgenomen heeft aan de certificering van de huisartsenpraktijk. In het tweede geval dient de toekenning van het betreffende accreditatiekeurmerk of certificaat te hebben plaatsgevonden. 

Uw deelname aan deze praktijkcertificering kunt u bij uw herregistratie aantonen bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) door middel van: 

  • nascholingspunten in GAIA-dossier of 
  • een ingevulde verklaring certificering en een geldig certificaat. 

De genoemde Verklaring accreditering HIDHA of waarnemend huisarts vindt u op de website KNMG/RGS. Daarnaast dient u een kopie van het certificaat met de aanvraag tot herregistratie mee te sturen via MijnRGS.

Overige herregistratie-eisen voor huisartsen

Op 1 januari 2020 trad het Kaderbesluit CGS van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) van de KNMG in werking. In dit nieuwe kaderbesluit staan onder andere de eisen voor alle geneeskundige vervolgopleidingen en de registratie- en herregistratie-eisen voor artsen beschreven. Op deze website vindt u een handig overzicht van alle herregistratie-eisen voor huisartsen

Aanleiding voor de vernieuwing van de herregistratiebepalingen is de breed gedeelde wens om het individueel functioneren van de geneeskundig specialist (huisarts) of profielarts en het functioneren in groepsverband te betrekken bij de herregistratie. De nieuwe herregistratie-eisen zijn gelijk getrokken en gelden voor alle geneeskundig specialisten. Op de website van de KNMG/CGS vindt u een toelichting op de vernieuwing van herregistratie-eisen.

Wat dit betekent voor u als huisarts voor uw Evaluatie individueel functioneren (visitatieprogramma) en Externe kwaliteitsevaluatie (intercollegiale toetsing) leest u in de folder Evaluatieprogramma huisartsen (PDF).

Deelname aan externe kwaliteitsevaluatie (groepsverband) doet u via de huidige Intercollegiale toetsing. U dient in 5 jaar minimaal 10 uur te hebben deelgenomen om aan de externe kwaliteitsevaluatie te voldoen. Het NHG heeft zich ingezet om de belasting voor huisartsen zo laag mogelijk te laten zijn en gekeken naar aansluiting bij bestaande kwaliteitsinstrumenten.