Wat is het visitatieprogramma

Het visitatieprogramma voor huisartsen biedt een goed onderbouwd systeem van zelfevaluatie. Het ondersteunt u bij het reflecteren op uw eigen functioneren en heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van zorgverlening. Persoonlijk goed functioneren kan het plezier in uw werk bevorderen.

Met deelname aan het visitatieprogramma kunt u voldoen aan één van de herregistratie-eisen, te weten Evaluatie Individueel functioneren, van de KNMG/College Geneeskundige Specialismen.

Resultaten visitatieprogramma

U krijgt een overzichtelijk beeld van uw functioneren als huisarts, door:  

  • reflectie van eigen functioneren op basis van 7 competenties 
  • feedback van patiënten en collega’s 
  • het persoonlijke ontwikkelplan dat u opstelt 
  • het evaluatiegesprek met een erkende gespreksleider visitatie  

Hiermee kunt u uw sterke kanten beter benutten en minder sterke kanten ontwikkelen. 

Is uw datum van herregistratie op of na 1 januari 2024? Dan geldt voor u nu ook deelname aan:

  • het visitatieprogramma of
  • een erkende praktijkcertificering

Meer informatie: Visitatie & praktijkcertificering