Pop-upcafé Herregistratie RGS

Medisch Contact (maart 2019):

Waarnemende huisartsen ervaren de herregistratie-eisen vaak als extra belasting. Maar tijdens het pop-upcafé waar de RGS en het NHG uitleg en handvatten geven, slaat de stemming om van ergernis naar begrip. ‘De patiënt moet erop kunnen vertrouwen dat er een bekwame huisarts tegenover hem zit.’

Is visitatie en ‘Individueel functioneren huisarts’ nou hetzelfde als praktijkaccreditering? Hoe zit het met de verhouding tussen het aantal diensturen in de dagpraktijk tegenover de avond-, nacht- en weekenddiensten (ANW-diensten)? En waarom mag je geen facturen of contracten opsturen als bewijs voor de urennorm? Er leven veel vragen rondom de herregistratie-eisen.

Lees het hele artikel ‘Pop-upcafé Herregistratie RGS. Wegwijs in de regels‘ op medischcontact.nl.