Instemming minister verruiming herregistratie-eisen huisartsen

De minister van VWS heeft ingestemd met de wijzigingen in het specifieke Besluit huisartsgeneeskunde van 11 december 2019. De wijzigingen hebben onder andere betrekking op de werkzaamheden in de huisartsenpraktijk gecombineerd met werkzaamheden in de algemene medische zorg voor bijzondere groepen. Deze wijzigingen gaan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 in.

Uit het vastgestelde Besluit huisartsgeneeskunde volgt dat een huisarts zich kan herregistreren op basis van gemiddeld 8 uur per week werkzaam zijn in de huisartsenpraktijk in combinatie met 8 uur per week in de algemene medische zorg voor bijzondere groepen.

Onder bijzondere groepen vallen: asielzoekers, psychiatrische patiënten, gedetineerden, militairen en verstandelijk gehandicapten of in de avond-nacht-of weekend-zorg bij een huisartsenpost. Aan de algemene medische zorg voor bijzondere groepen is bovendien een groep toegevoegd: de dak- en thuislozen. Werkzaamheden in de dagzorg bij een huisartsenpost kunnen ook meetellen. Deze combinatie was 8+16 uur en is nu verlaagd naar 8+8 uur.

Meer informatie