Verruiming regelgeving bij herregistratie vanwege Covid-19

Het College Geneeskundig Specialismen (CGS) heeft de regelingen rond herregistratie en opleiding van maart dit jaar verruimd.

U vindt deze coulanceregeling voor herregistratie op de KNMG-website.

Hier vindt u ook de veelgestelde vragen over herregistratie in tijden van Covid-19 en een samenvattende tabel herregistratie-eisen vanwege Covid-19.