Gespreksleiders

De NHG-erkende gespreksleider visitatie voert resultaatgerichte gesprekken. De gespreksleider bespreekt met de huisarts de feedbackrapportages tijdens het visitatiegesprek. Dit gesprek duurt maximaal een uur. De deelnemende huisarts stelt een tot drie sterke kanten en specifieke ontwikkelingsdoelen vast over zijn eigen functioneren als huisarts. De gespreksleider ondersteunt dit met achtergrondkennis van het kwaliteitsbeleid van de huisartsgeneeskunde. De gespreksleider is onafhankelijk in de uitvoering van het visitatiegesprek.
Huisartsen die deelnemen aan het visitatieprogramma kunnen een gespreksleider benaderen via de groep Visitatie op HAweb.

Heeft u interesse om een NHG-erkende gespreksleider te worden?

Lees verder voor meer informatie over de inhoud en achtergrond van de training voor gespreksleider.

Heeft u als (toekomstige) gespreksleider een vraag?

Bekijk dan de veelgestelde vragen voor gespreksleiders.