Suggesties of klachten

Het Bureau Visitatie Huisartsen streeft naar een optimale dienstverlening aan huisartsen gedurende de deelname aan het visitatieprogramma gericht op het individueel functioneren.

Deze dienstverlening is gericht op het kunnen doorlopen van het visitatieprogramma bestaande uit de volgende diensten, producten en/of activiteiten :

  • het digitale systeem Visitatie Online (VOL)
  • informatie en communicatie via de visitatiegroepen op HAweb en www.mijnvisitatie.nl
  • NHG-erkende gespreksleiders visitatie
  • ondersteuning door medewerkers van Bureau Visitatie Huisartsen

Suggesties

Heeft u suggesties voor Bureau Visitatie Huisartsen om deze dienstverlening te verbeteren? Gebruik hiervoor dan het suggesties- en klachtenformulier. Aan de hand van uw suggesties kunnen wij onze dienstverlening verbeteren.

Klachten

Uiteraard hopen we dat we problemen goed kunnen oplossen en dat het nooit tot een klacht zal komen. Mocht de situatie niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u een klacht indienen via het suggesties- en klachtenformulier. Onder een klacht verstaan wij een schriftelijke uiting van ongenoegen over de genoemde diensten, producten en/of activiteiten van Bureau Visitatie Huisartsen.

Wat doet Bureau Visitatie Huisartsen met uw klacht?

Alle klachten bespreken we intern en dienen als input om onze dienstverlening te verbeteren.

Hoe ziet de klachtenprocedure er uit?

U ontvangt binnen 5 werkdagen een bevestiging. Daarbij geven wij ook aan binnen welke termijn u een inhoudelijke reactie kunt verwachten. Een van onze medewerkers neemt vervolgens contact met u op (telefonisch, per mail of via een brief) en zal zich inspannen voor een bevredigende afhandeling van uw klacht. 

Wij behandelen uw suggesties en klachten vertrouwelijk en serieus.

Wilt u weten hoe wij verder omgaan met klachten? Bekijk dan de Klachtenregeling van Bureau Visitatie Huisartsen. De klachtenregeling heeft tot doel om duidelijkheid te geven over de wijze waarop uw klacht wordt ontvangen en afgehandeld.