Aanmelden

Ik wil starten met het visitatieprogramma gericht op het individueel functioneren

U kunt op elk moment in uw periode van herregistratie (5 jaar) starten met uw visitatie. Wij adviseren u in ieder geval om uw visitatie minimaal een half jaar voor uw datum van herregistratie te starten en zes weken voor deze datum af te ronden.

Hieronder leest u hoe u als NHG-lid of niet-lid zich kan aanmelden voor het visitatieprogramma.

Aanmelden

De toegang tot het online programma voor het doorlopen van het visitatieprogramma (VOL) verloopt via HAweb. Op HAweb is ook een besloten groep voor deelnemers aan de visitatie waar u het laatste nieuws en de handleidingen terug kunt vinden.

U start uw visitatieprogramma via het onderstaande aanmeldformulier. U vult dit formulier online in. Na het indienen van dit formulier wordt het formulier verstuurd naar het Bureau Visitatie Huisartsen (BVH). U ontvangt van het BVH een e-mail met een link naar de startpagina voor de visitatie op HAweb.

Het NHG streeft ernaar dat u uiterlijk twee werkdagen na het insturen van onderstaand aanmeldformulier een e-mail ontvangt met uw registratie en de link naar de startpagina op HAweb waarmee u direct aan de slag kunt. In het vervolg kunt u direct na het inloggen op HAweb doorklikken naar uw VOL.
> Aanmeldformulier 

Kosten

Aan het deelnemen van het visitatieprogramma zijn kosten verbonden.

U betaalt een vergoeding voor het gebruik van het visitatieprogramma en de bijbehorende software Visitatie OnLine (VOL). Tevens betaalt u een door u vast te stellen vergoeding aan de gespreksleider die uw visitatiegesprek leidt.

Bureau Visitatie Huisartsen streeft ernaar de kosten voor het gebruik van het visitatieprogramma zo laag mogelijk te houden. Vanaf 2016 betalen NHG-leden € 179,20 en niet NHG-leden € 256,- inclusief BTW.

Begin 2015 hebben LHV en NHG besloten om visitatie gericht op het individueel functioneren facultatief te maken voor huisartsen die deelnemen aan praktijkaccreditering of certificering.

Hierdoor zullen minder huisartsen deelnemen aan het visitatieprogramma. De kostprijs voor visitatie in 2015 was gebaseerd op de daadwerkelijke kosten van het programma bij deelname door alle huisartsen. Met het facultatief worden van het de individuele visitatieprogramma zullen er naar verwachting minder huisartsen deelnemen dan geraamd.

Om de vaste kosten voor de uitvoering, onderhoud en evaluatie van het visitatieprogramma te kunnen blijven dekken, is het Bureau Visitatie Huisartsen genoodzaakt om de kostprijs voor visitatie met ingang van 2016 aan te passen. In 2016 betalen NHG-leden € 179,20 en niet NHG-leden € 256,- inclusief BTW. Dit geldt bij aanmelding vanaf 1 januari 2016.

NHG-leden ontvangen korting omdat zij via hun contributie hebben bijgedragen aan de ontwikkelingskosten.

De gespreksleider bepaalt zelf de hoogte van diens kosten op basis van zijn tijdsinvestering en uurtarief. De tijdsinvestering bedraagt gemiddeld vier uur. Een richtbedrag is ongeveer € 450,- (exclusief BTW). U kunt met de gespreksleider afspraken maken over de hoogte van het uurtarief en de tijdsinvestering.

Al aangemeld?

Nadat uw aanmelding is verwerkt, vindt u de visitatie groep in uw groepenoverzicht op HAweb.nl