Planning

Wij adviseren u om uw visitatie een half jaar voor herregistratie te starten en zes weken voor deze datum het visitatieprogramma af te ronden.  Houd er rekening mee dat het doorlopen van het visitatieprogramma minimaal drie maanden duurt. U kunt desgewenst ook eerder starten met het visitatieprogramma.

Stappenplan

Op HAweb is er voor de deelnemers een handleiding beschikbaar. De hieronder beschreven stappen over het visitatieprogramma (VOL) worden daar tevens toegelicht. 

Stap 1

Doornemen informatie visitatieprogramma en aanmelden voor uw visitatie.

Startdatum

Stap 2

Voorbereiden en versturen vragenlijsten aan de patiënten voor het verkrijgen van feedback. Om voldoende representatieve feedback te krijgen dient u minimaal 40 patiënten te benaderen.

Binnen één week na startdatum

Stap 3

Bepalen te benaderen collega’s voor verkrijgen van feedback (competentievragenlijsten).            

Binnen één week na startdatum

Stap 4

Versturen competentievragenlijst aan de collega’s  voor invullen van de (360 graden) evaluatie. Om voldoende representatieve feedback te krijgen dient u 8 tot 10 collega's te benaderen

Binnen twee weken na startdatum

Stap 5

Invullen eigen vragenlijsten huisarts.

Binnen twee weken na startdatum

Stap 6

Uitkiezen en benaderen van een gespreksleider.                             

Binnen drie weken na startdatum

Stap 7

Controleren dataverzameling (feedback) van zowel de benaderde collega’s als patiënten. Minimaal 25 ingevulde patiëntenvragenlijsten en minimaal 4 ingevulde vragenlijsten van collega's zijn vereistom het visitatieprogramma te kunnen vervolgen. Indien nodig de collega’s en patiënten een reminder sturen.

Binnen vier weken na startdatum

Stap 8

Aanmaken van de feedbackrapportages.

Binnen vier tot zes weken na startdatum

Stap 9

Plannen van visitatiegesprek met de gespreksleider.

Zo snel als mogelijk na aanmaken feedbackrapportages

Stap 10

Analyse feedbackrapportages, start met invullen persoonlijk ontwikkelplan (POP) en voorbereiden van het visitatiegesprek.

Voor aanvang visitatiegesprek

Stap 11

Het houden van een visitatiegesprek met de gespreksleider.

Zo snel als mogelijk na aanmaken feedback-rapportages

Stap 12

Conceptverslag doornemen.

Zo snel als mogelijk na het gesprek

Stap 13

Aanvullingen of aanpassingen in gespreksverslag afstemmen met de gespreksleider.

Binnen één week na ontvangst van het conceptverslag

Stap 14

Akkoord gaan met het gespreksverslag en afronding van het visitatieprogramma.                          

Binnen 2 weken na definitief verslag

Stap 15

Ontvangst van de 4 accreditatiepunten in GAIA (nascholingspunten).

Zo snel mogelijk na stap 12 t/m 14