Documenten voor deelnemers aan de visitatie

De visitatie is bedoeld om uw individuele functioneren als huisarts te evalueren. Visitatie is een onderdeel van het proces van uw herregistratie. Op deze pagina vindt u de verschillende deelhandleidingen waarna wordt verwezen binnen de VisitatieOnLine (VOL).

Documentatie

Handleidingen

Overige documenten

Meer informatie en contact

Voor nadere informatie en het doorlopen van de verschillende stappen in het digitale visitatiesysteem verwijzen wij u ook naar de Handleiding voor deelnemende huisartsen. Deze handleiding bevat een praktische beschrijving van de stappen van het visitatieprogramma. Daarnaast is achtergrondinformatie opgenomen. U heeft deze handleiding via de mail toegestuurd gekregen. Voor vragen kunt u contact opnemen met het NHG via telefoonnummer 030-2823795 of via visitatie@nhg.org