Nieuwsberichten

Toelichting op systematiek visitatieprogramma voor huisartsen gereed

1 mei, 2015

De toelichting op de systematiek van het visitatieprogramma als een van de herregistratie-eisen voor huisartsen is gereed.

Voortgangsbericht: toelichting op systematiek visitatieprogramma

15 april, 2015

Begin maart is besloten dat het visitatieprogramma van individueel functioneren facultatief wordt voor huisartsen die in een geaccrediteerde huisartsenpraktijk werken. Op dit moment werken NHG en LHV aan een toelichting op de herregistratie-eis van visitatie voor huisartsen en aan een overzicht van instanties die door de beroepsgroep zijn goedgekeurd om accreditering/certificering van huisartsenpraktijken uit te voeren.

Visitatieprogramma facultatief voor huisarts in geaccrediteerde praktijk

6 maart, 2015

Het visitatieprogramma als onderdeel van herregistratie is door veel huisartsen als een stapeling van eisen ervaren. Ook de Ledenraad van de LHV liet zich kritisch uit over het moment van verschijnen en de afstemming met andere toetsingsinstrumenten. NHG en LHV hebben de kritiek ter harte genomen en besloten dat het ontwikkelde visitatieprogramma facultatief wordt voor huisartsen die in een geaccrediteerde huisartsenpraktijk werken. Dit geldt voor alle huisartsen: praktijkhouders, vaste waarnemers en huisartsen in loondienst.

LHV en NHG bespreken visitatieprogramma naar aanleiding van LHV-ledenraad

12 februari, 2015

In de LHV-ledenraad op dinsdag 10 februari klonk het duidelijke verzoek aan het LHV-bestuur om het visitatieprogramma nog eens onder de loep te nemen. De Ledenraad is positief over kwaliteitscontrole, maar vindt het huidige visitatieprogramma ongewenst. LHV en NHG nemen de kritiek ter harte en gaan met elkaar in gesprek om tot een oplossing te komen.

Nieuwsbericht RGS, toelichting op regelgeving visitatie huisartsen

10 februari, 2015

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) heeft een toelichting op de individuele visitatie voor huisartsen geplaatst.

Column Rob Dijkstra, Visitatie

2 februari, 2015

Vele huisartsen reageerden verontrust op de brief die zij ontvingen over de visitatie als onderdeel van de herregistratie. Zij zien de visitatie als een extra activiteit, waarvan ze het nut betwijfelen. Dat bij een toch al hoge werkbelasting en dan ook nog voor eigen kosten. Ik kan me verplaatsen in de reacties en heb hier alle begrip voor.

Extra informatie naar aanleiding van reacties

28 januari, 2015

Afgelopen weekend zijn alle huisartsen middels een brief namens RGS, LHV en NHG geïnformeerd over het visitatieprogramma voor huisartsen.

Aankondiging visitatieprogramma voor huisartsen

23 januari, 2015

De beste zorg voor patiënten, dat wil toch iedere dokter? Maar hoe blijf je een goede dokter voor je patiënten? Door onder andere het eigen functioneren geregeld onder de loep te nemen.