Vragenlijsten visitatie vernieuwd

Afgelopen periode heeft het NHG samen met IQ healthcare, patiënten en huisartsen het visitatieprogramma vernieuwd. De belangrijkste verandering is de verbetering van de vragenlijsten voor zowel de huisartsen als de patiënten. De patiëntenvragenlijst is beter geschikt voor waarnemend huisartsen.

De eerder gehouden evaluatie van haalbaarheid en toepasbaarheid van het visitatieprogramma was de aanleiding om het programma aan te passen.

  • De vragenlijst voor collega’s van de huisarts en de vragenlijst voor patiënten zijn geactualiseerd en vereenvoudigd.
  • Voor waarnemend huisartsen: de patiëntenervaringslijst sluit beter aan op de werksituatie.
  • De vragenlijst is vereenvoudigd en daardoor ook geschikter voor laaggeletterden. De nieuwe patiëntenervaringslijst is ook in het Engels beschikbaar.
  • De vragenlijst voor feedback vragen aan collega’s van de huisarts is geactualiseerd op basis van de competentierollen uit de CanMEDS 2015.
  • De vragen zijn meer toegespitst op collega’s met wie de huisarts intensief samenwerkt in de praktijk. Ook is er meer mogelijkheid om een toelichting per competentie te geven.

Het visitatieprogramma is bedoeld om terug te kijken op het eigen functioneren, maar ook om vooruit te kijken. Hoe is het in de afgelopen periode gegaan? En waar wil ik de komende periode mee aan de slag gaan? De huisarts kan hiermee voldoen aan de herregistratie-eis ‘deelname visitatieprogramma/evaluatie individueel functioneren’.

Wilt u meer weten?

Vanaf half maart 2019 kunnen de eerste huisartsen aan de slag met de nieuwe vragenlijsten.

Meer informatie kunt u lezen in het rapport van IQ healthcare Herziening vragenlijsten uit het visitatieprogramma voor huisartsen.