Voortgangsbericht: toelichting op systematiek visitatieprogramma

Begin maart is besloten dat het visitatieprogramma van individueel functioneren facultatief wordt voor huisartsen die in een geaccrediteerde huisartsenpraktijk werken. Op dit moment werken NHG en LHV aan een toelichting op de herregistratie-eis van visitatie voor huisartsen en aan een overzicht van instanties die door de beroepsgroep zijn goedgekeurd om accreditering/certificering van huisartsenpraktijken uit te voeren.

Om aan de herregistratie-eis ‘heeft deelgenomen aan het visitatieprogramma’ te kunnen voldoen dient u te hebben deelgenomen aan het visitatieprogramma (individueel functioneren), of persoonlijk en aantoonbaar te hebben deelgenomen aan accreditering van de huisartsenpraktijk.

Zorgvuldigheid

Aangezien diverse partijen betrokken zijn bij het traject, dat zorgvuldigheid vraagt, kost dit proces enige tijd. Wij realiseren ons dat verduidelijking op korte termijn wenselijk is voor met name huisartsen die in 2016 moeten herregistreren. Huisartsen die in de eerste helft van 2016 in aanmerking komen voor herregistratie, ontvangen hierover een brief van de RGS.

Meer informatie

De toelichting op de herregistratie-eis en het overzicht van instanties zullen we zo spoedig mogelijk publiceren op www.mijnvisitatie.nl. Vanuit de websites van NHG en LHV bieden we u daartoe een link aan. Wij streven ernaar u voor 1 mei nader te informeren en raden u aan de websites in de gaten te houden.