Vervolgscholing voor gespreksleiders visitatie

In september en december van dit jaar wordt een vervolgscholing gegeven voor de huidige gespreksleiders visitatie.

Voor zowel de gespreksleiders (GLV) die al ervaring hebben opgedaan, als voor hen die nog aan een eerste visitatiegesprek gaan beginnen wordt een interessante vervolgtraining georganiseerd. Tijdens deze training voor GLV ‘Lusten en lasten’ komen succes- en faalervaringen aan de orde en kunt u aan de hand van intervisiemethoden uw persoonlijk functioneren als GLV –nu en in de toekomst- versterken.

Voor mee informatie zie https://www.nhg.org/scholing/vervolgtraining-voor-glv-gespreksleiders-visitatie