Verruiming overgangsregeling praktijkcertificering voor herregistratie

RGS heeft besloten om de overgangsregeling zoals beschreven in de brief van september 2018 voor praktijkcertificering te verruimen van 1 januari 2021 tot 1 januari 2024.

Huisartsen met herregistratie in 2021, 2022 en 2023 ontvangen daarover deze week een brief van de RGS (januari 2019) (pdf).

Als uw registratie voor 1 januari 2024 verloopt, telt deelname aan een erkende praktijkcertificering in uw herregistratieperiode van vijf jaar nog mee als herregistratie-eis evaluatie van het individueel functioneren.

Vanaf 1 januari 2024 geldt voor alle huisartsen daadwerkelijk evaluatie van het individueel functioneren door deelname aan visitatie gericht op individueel functioneren.

Meer informatie

Alles over de herregistratie-eisen kunt u vinden op www.knmg.nl/herregistreren. Voor vragen kunt u ook contact opnemen met de RGS via: 088 4404 310.

Bijlagen

Brief RGS Wijziging overgangsregeling praktijkcertificering (pdf, januari 2019)

Brief RGS over veranderde herregistratie-eisen (september 2018)