RGS informeert huisartsen over nieuwe herregistratie-eisen

Deze week ontvangt u als huisarts een brief van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) over de nieuwe vijfjaarlijkse herregistratie-eisen. We zetten voor u onder elkaar wat er precies verandert en wat hetzelfde blijft.

Wat verandert er niet?

De eisen op het gebied van gewerkte uren en nascholing blijven hetzelfde. U moet als huisarts bij herregistratie de afgelopen vijf jaar gemiddeld ten minste 16 uur per week hebben gewerkt in de huisartsgeneeskunde en 250 uur avond-, nacht- en weekenddiensten hebben gedaan. Daarnaast moet u over vijf jaar verspreid minimaal 200 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering kunnen aantonen.

Wat verandert er wel?

Er zijn nieuwe eisen voor de externe kwaliteitsevaluatie (per 1 januari 2020) en voor het individueel functioneren (per 1 januari 2021). Het NHG en de LHV hebben zich ingezet om de nieuwe eisen voor evaluatie zo efficiënt mogelijk voor u in te richten, waardoor de belasting voor u zo laag mogelijk is.

Externe kwaliteitsevaluatie

De externe kwaliteitsevaluatie levert u geen extra werk op, omdat u aan de nieuwe eis voldoet met tien uur  intercollegiale toetsing per vijf jaar. Een toetsgroep is een bestaand overleg, dit zijn de uren die u al maakt onder de noemer ‘nascholing’.

Evaluatie van het individueel functioneren

Sinds 2016 is deelname aan het visitatieprogramma van het NHG verplicht, tenzij u als huisarts betrokken bent bij een praktijk die gecertificeerd is en zelf ook aan die certificering meewerkt. Vanaf 2021 wordt evaluatie van het individueel functioneren verplicht voor alle huisartsen. Alle huisartsen die werkzaam zijn in een gecertificeerde praktijk, hebben dan eenmalig gebruik kunnen maken van de tijdelijke vrijstelling.

Samengevat: hoe ziet de herregistratie er vanaf 2020 uit?

De eisen voorafgaand aan uw vijfjaarlijkse herregistratie zijn:

  • U hebt gemiddeld minimaal 16 uur per week huisartsgeneeskundige zorg verleend.
  • U hebt minimaal 250 uur in avond-, nacht- en weekenddiensten gewerkt.
  • U hebt minimaal 200 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevorderende activiteiten gevolgd
  • U voert een externe kwaliteitsevaluatie uit, in de vorm van 10 uur intercollegiale toetsing  (als onderdeel van de 200 uur).
  • U dient vanaf 1 januari 2021 een evaluatie van het individueel functioneren uitgevoerd te hebben aan de hand van het visitatieprogramma van het NHG. Meer informatie op www.mijnvisitatie.nl

Meer informatie

Alles over de herregistratie-eisen kunt u vinden op www.knmg.nl/herregistreren. Voor vragen kunt u ook contact opnemen met de RGS via: 088 4404 310.

Informatie over de evaluatie van het individueel functioneren kunt u nalezen u op www.mijnvisitatie.nl. U kunt ook terecht bij het Bureau Visitatie Huisartsen, e-mail info@mijnvisitatie.nl, telefoon 030-2823795.