Nieuwsbericht RGS, toelichting op regelgeving visitatie huisartsen

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) heeft een toelichting op de individuele visitatie voor huisartsen geplaatst.

Het nieuwsbericht gaat in op de context van de verplichting: sinds wanneer is de visitatie in werking getreden en is dit aan de orde bij andere specialismen?