LHV en NHG bespreken visitatieprogramma naar aanleiding van LHV-ledenraad

In de LHV-ledenraad op dinsdag 10 februari klonk het duidelijke verzoek aan het LHV-bestuur om het visitatieprogramma nog eens onder de loep te nemen. De Ledenraad is positief over kwaliteitscontrole, maar vindt het huidige visitatieprogramma ongewenst. LHV en NHG nemen de kritiek ter harte en gaan met elkaar in gesprek om tot een oplossing te komen.

Veel huisartsen hebben de afgelopen periode verontrust gereageerd op de brief die zij ontvingen over de visitatie als onderdeel van de herregistratie. De Ledenraad van de LHV heeft zich dinsdag onder meer kritisch uitgelaten over het moment van verschijnen, in een tijd waarin een stapeling van werkzaamheden en eisen plaats vindt waaraan huisartsen moeten voldoen. Andere pijnpunten betreffen de afstemming met andere toetsingsinstrumenten en het nut van de huidige vorm van het visitatieprogramma. 

LHV en NHG nemen de kritiek uiterst serieus. We zullen u op korte termijn informeren over welke stappen er worden ondernomen.