Evaluatie visitatieprogramma

Het visitatieprogramma voor huisartsen dat sinds 1 februari 2015 operationeel is, wordt geëvalueerd. De onderzoeksorganisatie IQ healthcare van het Radboud umc voert in opdracht van het NHG onderzoek uit naar de bruikbaarheid en effectiviteit van het huidige visitatieprogramma. NHG en LHV vinden het belangrijk om het visitatieprogramma gericht op individueel functioneren onder de loep te nemen. De onderzoeksresultaten worden gebruikt om het visitatieprogramma verder te verbeteren.

Het visitatieprogramma bestaat uit een evaluatie van het individueel functioneren van de huisarts door onder andere feedback te vragen aan patiënten en collega’s. Inmiddels hebben ruim 500 huisartsen deelgenomen aan het visitatieprogramma. Het maakt onderdeel uit van de huidige herregistratie eisen. Voor huisartsen die deelnemen aan praktijkcertificering is deelname aan het visitatieprogramma facultatief.

Onderzoek

In het onderzoek kijkt IQ healthcare niet alleen naar het gebruik van 360 graden feedback, maar ook naar de haalbaarheid hiervan voor waarnemers. Ook onderzoekt IQ de relatie tussen de verkregen 360 graden feedback en de meerwaarde hiervan voor het ontwikkelplan.

Begin april zijn huisartsen die hun visitatie voor 1 januari 2017 hadden afgerond benaderd om een evaluatie vragenlijst in te vullen. Ook zijn er bijeenkomsten gehouden met huisartsen en gespreksleiders, waarmee zij een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het visitatieprogramma. Met als doel werken aan een zinvol programma zodat huisartsen cyclisch op hun eigen functioneren kunnen reflecteren en het voor alle huisartsen uitvoerbaar is.

Vervolg

Het onderzoek is voor de zomer afgerond, zodat we tijdig aanpassingen kunnen doen en we ons ook kunnen voorbereiden op de veranderingen die per 2020 worden gehandhaafd. Het NHG zal u nader informeren over de onderzoeksresultaten.

Meer informatie over de nieuwe herregistratie-eisen kunt u vinden op www.knmg.nl.

Voor meer informatie over het visitatieprogramma kunt u terecht op de webpagina Visitatie en Organisatie of bij het Bureau Visitatie Huisartsen via info@mijnvisitatie.nl.