De visitatie komt op gang!

De eerste huisartsen bij wie de herregistratie in 2016 plaatsvindt gingen dit jaar van start met het individuele visitatieprogramma en enkelen hebben dit inmiddels al afgerond. De tips en opmerkingen van deelnemende huisartsen en gespreksleiders helpen bij het gebruiksvriendelijk maken van het programma: de handleidingen en informatie op mijnvisitatie.nl worden regelmatig geoptimaliseerd.

Visitatie als herregistratie-eis

Vanaf 1 januari 2016 wordt visitatie als herregistratie-eis gehandhaafd en de verwachting is dat de aanmeldingen voor het visitatieprogramma de komende tijd sterk zullen toenemen. Komt ook voor u in 2016 de aanvraag tot herregistratie aan de orde en weet u niet wat u voor de visitatie moet doen? Lees dan de brief van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) over de uitvoering van de herregistratie-eis op www.mijnvisitatie.nl. U kunt hier ook terecht voor meer informatie en aanmelding.

Vragen?

Heeft u na het lezen van de informatie op de website nog vragen over het visitatieprogramma, neem dan contact op met het Bureau Visitatie Huisartsen: info@mijnvisitatie.nl of tel. O30-28 23 795. Met vragen over de herregistratie zelf kunt u terecht bij de RGS: herregistratie@fed.knmg.nl.