Column Rob Dijkstra, Visitatie

Vele huisartsen reageerden verontrust op de brief die zij ontvingen over de visitatie als onderdeel van de herregistratie. Zij zien de visitatie als een extra activiteit, waarvan ze het nut betwijfelen. Dat bij een toch al hoge werkbelasting en dan ook nog voor eigen kosten. Ik kan me verplaatsen in de reacties en heb hier alle begrip voor.

Waarom dan toch nu starten met de visitatie? Kenmerk van onze professie is dat we invloed kunnen uitoefenen op onze eigen opleiding, registratie, tuchtrecht en de kwaliteitseisen. Dat wij hieraan zelf invulling kunnen geven, maakt ons daarvoor ook verantwoordelijk. Het is een maatschappelijke eis om eenvormigheid in de herregistratie te bereiken en het evalueren van het individueel functioneren is daarbij belangrijk. Andere medische beroepen laten zich al langer visiteren en doen mee aan het Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS). Daarom ontwikkelde het NHG samen met IQ Healthcare, het instrument Individueel Functioneren Huisarts (IF-H), dat de basis vormt van het huidige visitatieprogramma.

Al in 2008 is in het kaderbesluit CVHG vastgelegd dat de visitatie per 2011 onderdeel zal zijn van de herregistratie-eisen. NHG en LHV zijn hiermee akkoord gegaan, mits de eigen wetenschappelijke vereniging de methode zou ontwikkelen en uitvoeren, en niet de overheid of een externe organisatie. Vanaf 2016 is de visitatie-eis een feit voor de huisartsen die dan herregistratie aanvragen en gaat de RGS dit ook daadwerkelijk toetsen. De huisartsgeneeskunde is daarmee een van de laatste specialismen die met visitatie start.

De afgelopen jaren hebben we benut om een gebruiksvriendelijk, betrouwbaar en betaalbaar instrument op poten te zetten. Het programma is getest in drie pilots en nu klaar voor gebruik. Zo hebben huisartsen die zich per 1 januari 2016 moeten laten herregistreren voldoende tijd om als eersten aan de verplichting te voldoen.

Veelgehoorde kritiek is dat wij ons zouden verrijken aan dit programma. Niets is minder waar. NHG en LHV hebben juist moeten investeren in de ontwikkeling van het instrument en de software, en in de uitvoering van de pilots. Het bedrag dat de huisarts eens per vijf jaar moet betalen maakt de exploitatie kostendekkend; er wordt geen winst op gemaakt. De gespreksleiders zijn niet bij NHG of LHV in dienst. Voor hen gelden de regels van de vrije markt. Wel verlangen we dat ze geschoold en gekwalificeerd zijn in het voeren van persoonlijke ontwikkelingsgesprekken.

Ik heb zelf de visitatie een maand geleden gedaan om daar ervaring mee op te doen. Het meeste werk ging zitten in het benaderen van collega’s en praktijkmedewerkers die werden gevraagd om 360o-feedback te leveren. De patiëntenenquête was al in het kader van de praktijkaccreditering gedaan en kon ik gebruiken voor mijn visitatie. Ook heb ik zelf een vragenlijst ingevuld, waar ik ongeveer twintig minuten mee bezig was. Vervolgens heb ik uit de lijst een gespreksleider in de buurt gekozen, die tijdelijk toegang tot de resultaten kreeg en zich goed had kunnen voorbereiden. Gedurende het gesprek van een uur reflecteerden we op de uitkomsten en mijn visie daarop. Ik vond het een waardevol gesprek dat mij nieuwe gezichtspunten opleverde. Op basis hiervan maakte de gespreksleider een gespreksverslag, en hij stuurde me een rekening van 275 euro. In GAIA werden vier punten bijgeschreven.

Wij huisartsen zijn steeds meer gaan samenwerken en functioneren als teamlid. Ik denk dat het bijdraagt aan mijn professioneel handelen om eenmaal in de vijf jaar stil te staan bij mijn functioneren aan de hand van feedback van mijn directe teammedewerkers en patiënten. Visitatie is in die zin voor mij een mooie manier om mijn professioneel handelen als huisarts te verbeteren.

De visitatie past ook goed in de nieuwe eisen aan huisartsopleiders. In het kader van de ontstapeling van de diverse eisen wordt de komende tijd gekeken welke rol de huisartsopleidingsinstituten hierin kunnen spelen. Ook zou dan de visitatie door de RGS kunnen komen te vervallen. 

Heeft u vragen? De medewerkers van het Bureau Visitatie Huisartsen staan klaar om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Kijk ook eens op de website www.mijnvisitatie.nl. De veel gestelde vragen en antwoorden vindt u hier: http://mijnvisitatie.nl/veel-gestelde-vragen-huisarts.

 

Dr Rob Dijkstra, huisarts,

bestuursvoorzitter NHG