Brief RGS herregistratie-eis ‘deelname aan visitatieprogramma’

Huisartsen bij wie de registratie in het eerste half jaar van 2018 afloopt, hebben onlangs een brief ontvangen van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

In deze brief vindt u informatie over deelname aan het visitatieprogramma en hoe de RGS de controle van deze herregistratie-eis uitvoert. Leest u deze brief zorgvuldig door.