Brief RGS herregistratie-eis ‘deelname aan visitatieprogramma’

Huisartsen bij wie de registratie in 2017 afloopt, hebben onlangs een brief ontvangen van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

In deze brief vindt u informatie over het visitatieprogramma en hoe de RGS de controle van deze herregistratie-eis uitvoert. Leest u deze brief zorgvuldig door.