Brief RGS: herregistratie-eis “deelname aan het visitatieprogramma"

Op vrijdag 17 juli heeft de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) een brief gestuurd naar alle huisartsen, waarbij de datum van herregistratie in 2016 is. De RGS gaat vanaf 1 januari 2016 toetsen of er is deelgenomen aan het visitatieprogramma. In de brief informeert de RGS de huisartsen over de wijze waarop zij de herregistratie-eis uitvoert.

Vanaf 1 januari 2016 is deelname aan het visitatieprogramma een verplicht onderdeel van de herregistratie-eisen voor huisartsen. Dit houdt in, ófwel deelgenomen aan het individuele visitatieprogramma, ófwel deelgenomen aan een erkende accreditering/certificering van de huisartsenpraktijk.

Brief RGS

In de brief leest u onder meer wat de RGS zal toetsen en hoe u deelname aan het visitatieprogramma kunt aantonen.

Meer informatie

Meer informatie over de herregistratie van huisartsen vindt u op de website van RGS.
Heeft u vragen over de brief, neem dan contact op met de RGS: herregistratie@fed.knmg.nl

Voor vragen over het visitatieprogramma kunt u terecht op www.mijnvisitatie.nl of bij het Bureau Visitatie Huisartsen: info@mijnvisitatie.nl