Nieuwsberichten

Verruiming regelgeving bij herregistratie vanwege Covid-19

5 oktober, 2020

Het College Geneeskundig Specialismen (CGS) heeft de regelingen rond herregistratie en opleiding van maart dit jaar verruimd.

Tegemoetkoming herregistratie-eisen in tijden van corona

9 april, 2020

Vanwege de coronacrisis heeft de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) een regeling getroffen voor herregistratie. Alle specialisten en profielartsen behouden dit jaar hun registratie in de registers van de RGS zodat artsen inzetbaar blijven. Daarnaast krijgen zij die zich in de periode van 1 maart 2020 tot 1 januari 2021 moeten herregistreren een tegemoetkoming in de herregistratie-eisen van 10%.
Foto huisarts meet bloeddruk patiënt

Instemming minister verruiming herregistratie-eisen huisartsen

31 maart, 2020

De minister van VWS heeft ingestemd met de wijzigingen in het specifieke Besluit huisartsgeneeskunde van 11 december 2019. De wijzigingen hebben onder andere betrekking op de werkzaamheden in de huisartsenpraktijk gecombineerd met werkzaamheden in de algemene medische zorg voor bijzondere groepen. Deze wijzigingen gaan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 in.
Foto van fietsende huisarts

Meer ruimte om te voldoen aan herregistratie-eisen huisartsen

23 januari, 2020

Het Kaderbesluit College Geneeskundig Specialismen (CGS) is op 1 januari 2020 in werking getreden voor alle geneeskundig specialisten. In het specifieke Besluit huisartsgeneeskunde gaan ook enkele herregistratie-eisen veranderen, waarmee de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nog moet instemmen.

Vragenlijsten visitatie vernieuwd

13 maart, 2019

Afgelopen periode heeft het NHG samen met IQ healthcare, patiënten en huisartsen het visitatieprogramma vernieuwd. De belangrijkste verandering is de verbetering van de vragenlijsten voor zowel de huisartsen als de patiënten. De patiëntenvragenlijst is beter geschikt voor waarnemend huisartsen.

Verruiming overgangsregeling praktijkcertificering voor herregistratie

23 januari, 2019

RGS heeft besloten om de overgangsregeling zoals beschreven in de brief van september 2018 voor praktijkcertificering te verruimen van 1 januari 2021 tot 1 januari 2024.

RGS informeert huisartsen over nieuwe herregistratie-eisen

26 september, 2018

Deze week ontvangt u als huisarts een brief van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) over de nieuwe vijfjaarlijkse herregistratie-eisen. We zetten voor u onder elkaar wat er precies verandert en wat hetzelfde blijft.

Uitkomsten evaluatie visitatie bieden concrete verbeterpunten

2 november, 2017

Het visitatieprogramma voor huisartsen is geëvalueerd. De onderzoeksorganisatie IQ healthcare van het Radboudumc heeft in opdracht van het NHG onderzoek gedaan naar de bruikbaarheid en effectiviteit van het huidige visitatieprogramma. De uitkomsten van de evaluatie bieden een aantal concrete verbeterpunten.

Brief RGS herregistratie-eis ‘deelname aan visitatieprogramma’

19 oktober, 2017

Huisartsen bij wie de registratie in het eerste half jaar van 2018 afloopt, hebben onlangs een brief ontvangen van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

Evaluatie visitatieprogramma

21 juni, 2017

Het visitatieprogramma voor huisartsen dat sinds 1 februari 2015 operationeel is, wordt geëvalueerd. De onderzoeksorganisatie IQ healthcare van het Radboud umc voert in opdracht van het NHG onderzoek uit naar de bruikbaarheid en effectiviteit van het huidige visitatieprogramma. NHG en LHV vinden het belangrijk om het visitatieprogramma gericht op individueel functioneren onder de loep te nemen. De onderzoeksresultaten worden gebruikt om het visitatieprogramma verder te verbeteren.

Brief RGS herregistratie-eis ‘deelname aan visitatieprogramma’

28 september, 2016

Huisartsen bij wie de registratie in 2017 afloopt, hebben onlangs een brief ontvangen van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

Vervolgscholing voor gespreksleiders visitatie

16 juni, 2016

In september en december van dit jaar wordt een vervolgscholing gegeven voor de huidige gespreksleiders visitatie.

Visitatievoorlichters helpen u graag in 2016!

5 januari, 2016

Wilt u meer weten over de visitatie, maar weet u niet hoe en waar te beginnen? De visitatievoorlichters helpen u graag op gang!

De visitatie komt op gang!

5 november, 2015

De eerste huisartsen bij wie de herregistratie in 2016 plaatsvindt gingen dit jaar van start met het individuele visitatieprogramma en enkelen hebben dit inmiddels al afgerond. De tips en opmerkingen van deelnemende huisartsen en gespreksleiders helpen bij het gebruiksvriendelijk maken van het programma: de handleidingen en informatie op mijnvisitatie.nl worden regelmatig geoptimaliseerd.

Brief RGS: herregistratie-eis “deelname aan het visitatieprogramma"

20 juli, 2015

Op vrijdag 17 juli heeft de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) een brief gestuurd naar alle huisartsen, waarbij de datum van herregistratie in 2016 is. De RGS gaat vanaf 1 januari 2016 toetsen of er is deelgenomen aan het visitatieprogramma. In de brief informeert de RGS de huisartsen over de wijze waarop zij de herregistratie-eis uitvoert.