Nieuwsberichten

Vragenlijsten visitatie vernieuwd

13 maart, 2019

Afgelopen periode heeft het NHG samen met IQ healthcare, patiënten en huisartsen het visitatieprogramma vernieuwd. De belangrijkste verandering is de verbetering van de vragenlijsten voor zowel de huisartsen als de patiënten. De patiëntenvragenlijst is beter geschikt voor waarnemend huisartsen.

Verruiming overgangsregeling praktijkcertificering voor herregistratie

23 januari, 2019

RGS heeft besloten om de overgangsregeling zoals beschreven in de brief van september 2018 voor praktijkcertificering te verruimen van 1 januari 2021 tot 1 januari 2024.

RGS informeert huisartsen over nieuwe herregistratie-eisen

26 september, 2018

Deze week ontvangt u als huisarts een brief van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) over de nieuwe vijfjaarlijkse herregistratie-eisen. We zetten voor u onder elkaar wat er precies verandert en wat hetzelfde blijft.

Uitkomsten evaluatie visitatie bieden concrete verbeterpunten

2 november, 2017

Het visitatieprogramma voor huisartsen is geëvalueerd. De onderzoeksorganisatie IQ healthcare van het Radboudumc heeft in opdracht van het NHG onderzoek gedaan naar de bruikbaarheid en effectiviteit van het huidige visitatieprogramma. De uitkomsten van de evaluatie bieden een aantal concrete verbeterpunten.

Brief RGS herregistratie-eis ‘deelname aan visitatieprogramma’

19 oktober, 2017

Huisartsen bij wie de registratie in het eerste half jaar van 2018 afloopt, hebben onlangs een brief ontvangen van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

Evaluatie visitatieprogramma

21 juni, 2017

Het visitatieprogramma voor huisartsen dat sinds 1 februari 2015 operationeel is, wordt geëvalueerd. De onderzoeksorganisatie IQ healthcare van het Radboud umc voert in opdracht van het NHG onderzoek uit naar de bruikbaarheid en effectiviteit van het huidige visitatieprogramma. NHG en LHV vinden het belangrijk om het visitatieprogramma gericht op individueel functioneren onder de loep te nemen. De onderzoeksresultaten worden gebruikt om het visitatieprogramma verder te verbeteren.

Brief RGS herregistratie-eis ‘deelname aan visitatieprogramma’

28 september, 2016

Huisartsen bij wie de registratie in 2017 afloopt, hebben onlangs een brief ontvangen van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

Vervolgscholing voor gespreksleiders visitatie

16 juni, 2016

In september en december van dit jaar wordt een vervolgscholing gegeven voor de huidige gespreksleiders visitatie.

Visitatievoorlichters helpen u graag in 2016!

5 januari, 2016

Wilt u meer weten over de visitatie, maar weet u niet hoe en waar te beginnen? De visitatievoorlichters helpen u graag op gang!

De visitatie komt op gang!

5 november, 2015

De eerste huisartsen bij wie de herregistratie in 2016 plaatsvindt gingen dit jaar van start met het individuele visitatieprogramma en enkelen hebben dit inmiddels al afgerond. De tips en opmerkingen van deelnemende huisartsen en gespreksleiders helpen bij het gebruiksvriendelijk maken van het programma: de handleidingen en informatie op mijnvisitatie.nl worden regelmatig geoptimaliseerd.

Brief RGS: herregistratie-eis “deelname aan het visitatieprogramma"

20 juli, 2015

Op vrijdag 17 juli heeft de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) een brief gestuurd naar alle huisartsen, waarbij de datum van herregistratie in 2016 is. De RGS gaat vanaf 1 januari 2016 toetsen of er is deelgenomen aan het visitatieprogramma. In de brief informeert de RGS de huisartsen over de wijze waarop zij de herregistratie-eis uitvoert.

Toelichting op systematiek visitatieprogramma voor huisartsen gereed

1 mei, 2015

De toelichting op de systematiek van het visitatieprogramma als een van de herregistratie-eisen voor huisartsen is gereed.

Voortgangsbericht: toelichting op systematiek visitatieprogramma

15 april, 2015

Begin maart is besloten dat het visitatieprogramma van individueel functioneren facultatief wordt voor huisartsen die in een geaccrediteerde huisartsenpraktijk werken. Op dit moment werken NHG en LHV aan een toelichting op de herregistratie-eis van visitatie voor huisartsen en aan een overzicht van instanties die door de beroepsgroep zijn goedgekeurd om accreditering/certificering van huisartsenpraktijken uit te voeren.

Visitatieprogramma facultatief voor huisarts in geaccrediteerde praktijk

6 maart, 2015

Het visitatieprogramma als onderdeel van herregistratie is door veel huisartsen als een stapeling van eisen ervaren. Ook de Ledenraad van de LHV liet zich kritisch uit over het moment van verschijnen en de afstemming met andere toetsingsinstrumenten. NHG en LHV hebben de kritiek ter harte genomen en besloten dat het ontwikkelde visitatieprogramma facultatief wordt voor huisartsen die in een geaccrediteerde huisartsenpraktijk werken. Dit geldt voor alle huisartsen: praktijkhouders, vaste waarnemers en huisartsen in loondienst.

LHV en NHG bespreken visitatieprogramma naar aanleiding van LHV-ledenraad

12 februari, 2015

In de LHV-ledenraad op dinsdag 10 februari klonk het duidelijke verzoek aan het LHV-bestuur om het visitatieprogramma nog eens onder de loep te nemen. De Ledenraad is positief over kwaliteitscontrole, maar vindt het huidige visitatieprogramma ongewenst. LHV en NHG nemen de kritiek ter harte en gaan met elkaar in gesprek om tot een oplossing te komen.